0
Pakket theologie - 2 delen

Pakket theologie - 2 delen

Pakket met twee boeken van ds. J.J. van Eckeveld:

Geloof en beproeving
Ook de geschiedenis van Abraham die de Bijbel ons beschrijft is heilsgeschiedenis, dat wil zeggen: geschiedenis van het komen van het heil in Christus. Immers, eens zou uit Abraham Christus voortkomen. De lijn van Abraham naar Izak loopt door, door de eeuwen heen, tot op de dag van Christus. Van de spelonk van Machpela loopt de lijn door naar de spelonk in de hof van Jozef van Arimathea. En de God van Abraham, Die de God der geslachten is, leeft nog.

Ds. Van Eckeveld overdenkt in dit boek op meditatieve wijze het leven van Abraham. Het bevat veel lessen voor het persoonlijke leven. Daarnaast zijn kleurenfoto's en kaderteksten met verhelderende toelichtingen opgenomen.

Geloven en verwachten
Meditaties over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Nederlandse Geloofsbelijdenis is het bekendste geschrift van Guido de Brès, die door zijn marteldood de belijdenis met zijn bloed heeft ondertekend.
De Brès kende een innerlijke drang om zijn geloof te belijden. Hij heeft de belijdenis als thema meegegeven de tekst uit 1 Petrus 3:15: "Zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze." Dat was de gezindheid waarin hij de belijdenis heeft geschreven om daarmee ook naar de overheid te verduidelijken wat de leer van de Reformatie was. Het was zijn bedoeling om met de NGB de waarheid te verbreiden en te verdedigen maar ook de gemeenten te onderrichten in de leer des geloofs en zo de onderlinge verbondenheid te versterken.

We hebben er een indrukwekkend belijdenisgeschrift aan over gehouden. De NGB, officieel door de kerk als belijdenisgeschrift aanvaard, is in de Nederlandse kerkgeschiedenis tot zegen geweest. Het is niet alleen een objectieve weergave van de leer der Schriften, maar er zijn artikelen die zo diep bevindelijk zijn, dat we het hart van Gods kinderen daarin horen kloppen. De belijdenis vormt dan ook niet alleen kennis voor het hoofd, maar ook voedsel voor het hart.

Van € 48,40 voor € 12,50.
€ 12,50

Pakket theologie - 2 delen

EAN-code:
5202

Bindwijze:
GEBONDEN

Levertijd:
Binnen 2 werkdagen in huis!   
Anderen bekeken ook:
Deze ontvangt de zondaars
Ds. D.W. Tuinier - In Lukas 15 verwijten de farizeeën en Schriftgeleerden de Heere Jezus: 'Dezeontvangt de zondaars, en eet met hen.' Hij vertelt vervolgens de ...
€ 2,-
verder
De winter voor de oogst
J.C. Philpot e.a. - `` of opwas in de genade
De ...
€ 14,90
verder
Hopeloos weergaloos eindeloos
Ds. J. van Haaren - Onder verschillende beelden, aan het gewone leven ontleend, zette de Heere uiteen wat het Koninkrijk der hemel is. Daarbij maakte Hij ...
€ 12,50
verder
Meer van deze auteur...
Het krijgen van teksten
Ds. J.J. van Eckeveld - Het krijgen van teksten dient een wettige plaats te hebben in het geloofsleven. Het gevaar van misvatting en wildgroei is echter ...
€ 2,50
verder
Licht uit Licht
Ds. J.J. van Eckeveld -
Geloofsbelijdenis van Nicea
De Twaalf Artikelen ...
€ 9,95
verder