0


Om het geheim van het leven (2e hands)

Pastores en pastoraal werkers komen vandaag dedag in aanraking met een bonte verscheidenheidaan geestelijk of spiritueel leven. Daarin keren tweethema's steeds terug: zingeving en religieuzebelevenis. Tot het stellen van de zinvraag wordenmensen vaak aangezet door min of meeringrijpende gebeurtenissen die hen bepalen bij hetgeheim van het leven. Er is meer, maar wat? Dereligieuze beleving bepaalt daarnaast de waardevan de spiritualiteit die mensen kiezen.In dit boek wil de auteur pastores toerusten voorhet gesprek over spiritualiteit met mensen binnenen buiten de kerk. Dat doet hij door na te denkenover hedendaagse spiritualiteit, de omgang metmoderne zinvragen en religieuze beleving. Deauteur werkt zo toe naar een belangrijk hoofdstukover hoe pastores in deze tijd geestelijkebegeleiding kunnen bieden.Dr. H.C. van der Meulen is universitair docent PraktischeTheologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.
€ 20,00

Om het geheim van het leven (2e hands)

EAN-code:
9789023926849-A

Uitgeverij:
Mozaïek

Levertijd:
Binnen 1 werkdag in huis!

Dit boek is tweedehands en kan strepen of aantekeningen bevatten.   
Anderen bekeken ook:
De grote genade Gods (2e hands)
Grietje van Dijk -
€ 5,-
verder
The Continuum History of Apocalypticism (2e hands)
John J. Collins - Apocalypticism has been the source of hope and courage for the oppressed, but has also given rise, on many occasions, to fanaticism ...
€ 20,-
verder
Leo Strauss (2e hands)
Thomas L. Pangle - An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy.
€ 15,-
verder
Meer van deze auteur...
Die wondt en heelt, doodt en levend maakt
H.C. van der Meulen -
€ 10,00
verder