0

Het geestelijke leven

Het Geestelijk Leven werd geschreven door de vader van de bekende predikant Wilhelmus à Brakel. Deze Theodorus à Brakel had geen academisch-theologische opleiding genoten, maar werd op grond van zijn geestelijke gaven in 1638 toegelaten tot de dienst des Woords. Hij was o.a. predikant in Den Burg op Texel, en diende van 1653 tot zijn overlijden de gemeente van Makkum in Friesland.

Met het schrijven van Het Geestelijk Leven was Brakel niet uit op eigen eer of roem, maar hij bedoelde alleen de ere Gods en de stichting van Gods kinderen. Hij geeft eenvoudig onderwijs over æDe stand van een gelovig mens hier op aardeÆ, en voegt daarbij æenige Christelijke Meditaties, Gebeden en Dankzeggingen.Æ Hij schreef voor degenen die niet zien op æsierlijke woordenÆ, maar op æhetgeen hun ziel kan troosten.Æ

Reeds tijdens zijn leven werd dit werk vele malen herdrukt. Thans verschijnt het gelijktijdig met het eveneens door hem geschreven boek De trappen van het Geestelijke Leven.
€ 29,50

Het geestelijke leven

EAN-code:
978905947328

Aantal pagina's:
340

Bindwijze:
GEBONDEN

Levertijd:
Binnen 1 werkdag in huis!   
Anderen bekeken ook:
Op weg naar Golgotha - deel 6
C.H.Spurgeon - Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen
voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de ...
€ 9,95
verder
Wandelen in de waarheid - deel 5
Christopher Love - Dit boekje bevat vier preken van Love over Abia, de zoon van Jerobeam, in wie
æwat goeds was voor de HEEREÆ. De preken ...
€ 11,95
verder
De ambtsbedieningen van de Borg
- Joseph Charles Philpot werd geboren op 13 september 1802 in Ripple, Kent. Hij
studeerde en Londen en Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton
bevestigd ...
€ 17,50
verder
Strijd de goede strijd des geloofs
Eveline van Amstel -
Jan van Amstel werd geboren in 1885 in Huizen. Net zoals zijn vader Bart van Amstel werd hij aanvankelijk handelaar in kaas. ...
€ 18,50
verder
De gouden keten van de zaligheid
Ds. N. den Ouden - Kernpunten uit de orde van het heil

Zalig worden is een geschenk van God. Het heil heeft Christus verworven en de Heilige ...
€ 14,90
verder