0
€ 31,80
€ 19,90

Pakket - Onderdanen van de Koning - 2 delen

Deel 1:
In 54 meditatieve overdenkingen plaatst ds. Hogchem een aantal bijbelse
personen voor het voetlicht die door wederbarende genade, op onderscheiden
wijze een onderdaan van de Koning werden.
Onder diegenen waren koningen, jongemensen, landarbeiders en profeten,
maar ook tollenaars en zelfs bezetenen. Allen zeer gewillig gemaakt op de dag
van Zijn heirkracht.
De apostel Paulus noemde de Filippenzen eens zijn geliefde en zeer
gewenste broeders, ja, zijn blijdschap en kroon (Filipp. 4:1). Veel meer zal
Christus Zich verheugen als Hij zaad zal zien. Dat is Zijn blijdschap en
kroon.
Deel 2:
In deze meditatiebundel gaat het over bekende en minder bekende bijbelse
personen, zoals Eva, Jabez' moeder, Elía, Simon de melaatse, Theófilus,
Tabítha, Enéas en vele anderen.
De tijd waarin zij leefden en de omstandigheden waarin zij verkeerden waren
verschillend, maar allen waren onderdanen van de Koning en allen werden door
dezelfde Geest geleid. Wonderlijk is de genade hun bewezen en rijk de
genadevruchten die zich bij hen openbaarden.
Het grootste is echter als deze onderdanen en hun Koning voor ons geen
onbekenden blijken te zijn.
Ds. C. Hogchem is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Aalburg. Eerder
diende hij de gemeenten van Borssele en Barneveld-Centrum en Genemuiden.
€ 19,90

Pakket - Onderdanen van de Koning - 2 delen

EAN-code:
2224200647

Bindwijze:
Gebonden

Levertijd:
Binnen 1 werkdag in huis!   
Anderen bekeken ook:
De gangen van Gods Kerk - deel 8
J.C. Philpot -
€ 7,50
verder
Geloofstaal trekt haar spoor
Frank van der Pol red. -
450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt door meer dan tien kerken
erkend, hoewel zij door cultuurverschillen soms ...
€ 9,99
verder
Waarheid in het binnenste
ds.C.Wisse -
Acht predicaties

In deze bundel staat een achttal predicaties, vier uit het Oude en vier
uit het Nieuwe Testament. Ze hebben een schriftuurlijk-bevindelijke ...
€ 7,95
verder
Meer van deze auteur...
Leesboek bij de belijdeniscatechisatie
Ds. C. Hogchem -
Openbare belijdenis des geloofs is een ernstige zaak; de voorbereiding
daarop ook. Het gaat immers over de leer die naar de godzaligheid ...
€ 24,50
verder
De jakobsladder
Ds. C. Hogchem - De engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.
21 meditaties.
Als de evangelisten Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes over ...
€ 12,95
verder