0


€ 31,80
€ 19,90
Pakket - Onderdanen van de Koning - 2 delen

Pakket - Onderdanen van de Koning - 2 delen

Deel 1:
In 53 meditatieve overdenkingen plaatst ds. Hogchem een aantal Bijbelse
personen voor het voetlicht die door wederbarende genade, op onderscheiden wijze een onderdaan van de Koning werden. Onder diegenen waren koningen, jonge mensen, landarbeiders en profeten, maar ook tollenaars en zelfs bezetenen. Allen zeer gewillig gemaakt op de dag van Zijn heirkracht. De apostel Paulus noemde de Filippenzen eens zijn geliefde en zeer gewenste broeders, ja, zijn blijdschap en kroon (Filipp. 4:1). Veel meer zal
Christus Zich verheugen als Hij zaad zal zien. Dat is Zijn blijdschap en
kroon.

Deel 2:
In deze meditatiebundel gaat het over bekende en minder bekende Bijbelse
personen, zoals Eva, Jabez' moeder, Elía, Simon de melaatse, Theófilus,
Tabítha, Enéas en vele anderen. De tijd waarin zij leefden en de omstandigheden waarin zij verkeerden waren verschillend, maar allen waren onderdanen van de Koning en allen werden door dezelfde Geest geleid. Wonderlijk is de genade hun bewezen en rijk de genadevruchten die zich bij hen openbaarden. Het grootste is echter als deze onderdanen en hun Koning voor ons geen onbekenden blijken te zijn.

€ 19,90

Pakket - Onderdanen van de Koning - 2 delen

EAN-code:
2224200647

Bindwijze:
Gebonden

Levertijd:
Binnen 1 werkdag in huis!
In winkelwagen
Anderen bekeken ook:
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945, biografie
Ferdinand Schlingensiepen - 'Dietrich Bonhoeffer 1906-1945' is de meest betrouwbare biografie over
Bonhoeffer. Ferdinand Schlingensiepen is een eminente kenner van Bonhoeffers
leven en werk. Wie was deze theoloog? ...
€ 24,99
verder
De liefde
Ds. D.J. Budding -
De liefde is het belangrijkste thema in de Bijbel. Ook in ons leven mag het
daarom de grootste plaats innemen. De liefde geeft ...
€ 12,99
verder
Reformatie toen en nu - deel 2
Dr. P.C. Hoek e.a. - Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden. Dat
geldt voor de lessen die de reformatoren ...
€ 4,95
verder
Meer van deze auteur...
Leesboek bij de belijdeniscatechisatie
Ds. C. Hogchem -
Openbare belijdenis des geloofs is een ernstige zaak; de voorbereiding
daarop ook. Het gaat immers over de leer die naar de godzaligheid ...
€ 24,50
verder
De jakobsladder
Ds. C. Hogchem - De engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.
21 meditaties.
Als de evangelisten Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes over ...
€ 12,95
verder