0


Thomas Hog

Thomas Hog


De verbannen predikant van Kiltearn

Thomas Hog (1628-1692) werd in zijn tijd gewaardeerd als een van de
meest gezaghebbende Schotse predikanten. Jaren later herinnerde men hem nog als
een groot voorbeeld voor gelovigen in woorden en daden. Zelf heeft hij geen
geschriften nagelaten, maar door anderen is er het nodige over hem geschreven.
Uit mededelingen van tijdgenoten in dagboeknotities en brieven blijkt dat hij
rijke gaven had om anderen te onderwijzen. Zijn ambtelijk leven viel
grotendeels samen met de zware verdrukking waaronder de Schotse kerk in de
zeventiende eeuw verkeerde. Thomas Hog bracht verschillende jaren door in
gevangenschap. Ook verkeerde hij enkele jaren in ballingschap in Engeland en in
Nederland.

De ambtelijke arbeid van Thomas Hog, de verbannen predikant van
Kiltearn, werd ondanks alles wat hij heeft geleden rijk gezegend. Met dit boek
wordt een cruciale periode uit de Schotse kerkgeschiedenis beschreven en het
leven van een bijna vergeten predikant aan de vergetelheid ontrukt.

€ 12,50

Thomas Hog

EAN-code:
9789033615542

Uitgeverij:
De Banier

Aantal pagina's:
239

Bindwijze:
Gebonden

Levertijd:
Binnen 1 werkdag in huis!   
Anderen bekeken ook:
De gangen van Gods Kerk - deel 7
J.C. Philpot -
€ 7,50
verder
De verloochening van eigengerechtigheid
Abraham Booth - Volstrekt noodig ter betrachting van evangelische deugd, in eene verhandeling
over Galaten 2:19. Waarachter gevoegd is 'Des Christens Zegepraal over dood en
graf', of leerrede ...
€ 11,50
verder
Apostel van de Hoge Alpen
W. van der Zwaag -
Het werk van Felix Neff onder de
Waldenzen
Ten tijde van het Reveil kwam Felix Neff
(1798-1829) te Geneve tot bekering. Hij verliet de ...
€ 14,95
verder
Verblijd u altijd in de Heere
C.H. Spurgeon - Charles Haddon Spurgeon heeft in zijn leven veel gesproken over vreugde. Hij spreekt over de ware, levensveranderende vreugde die gevonden wordt in Christus ...
€ 8,99
verder
Samengevloeid
H. Hille -
De geschiedenis van de Oud Gereformeerden in de tweede helft van de 20e eeuw. Met korte historische overzichten van alle aangesloten gemeenten ...
€ 9,95
verder